2011

Adószám: 18838714-1-16

ÉVES ZÁRÓMÉRLEG

Időszaka 2011. január 01. – 2011. december 31.

MÉRLEG

adatok E Ft-ban

SorszámA tétel megnevezéseElõzõ évElõzõ év(ek) mód,Tárgyév
abcde
01.A. Befektetett Eszközök459819
02.I. Immateriális Javak
03.II. Tárgyi Eszközök459819
04.III. Befektetett Pénzügyi Eszközök
05.B. Forgóeszközök45483697
06.I. Készletek
07.II. Követelések1905
08.III. Értékpapírok
09.IV. Pénzeszközök45481792
10.C. Aktív idõbeli elhatárolások
11.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN50074516
13.D. Saját tõke50075081
14.I. Induló tõke / Jegyzett tõke
15.II. Tõkeváltozás / Eredmény5096
16.III. Lekötött tartalék
17.IV. Értékelési tartalék
18.V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl-89-565
19.VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl
20.E. Céltartalékok
21.F. Kötelezettségek
22.I. Hátrasorolt kötelezettségek
23.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
24.III. Rövid lejáratú kötelezettségek
25.G. Passzív idõbeli elhatárolások
26.FORRÁSOK ÖSSZESEN50074516

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

SorszámA tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) mód.Tárgyév
abcde
01.A. Összes közhasznú tevékenység bevétele1161411010
02.1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás93238649
03.a) alapítótól
04.b) központi költségvetéstõl90838474
05.c) helyi önkormányzattól240175
06.d) egyéb
07.2. Pályázati úton elnyert támogatás 310
08.3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel371396
09.4. Tagdíjból származó bevétel745863
10.5. Egyéb bevétel1174792
11.B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12.C. Összes bevétel (A+B)1161411010
13.D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
14.1. Anyagjellegû ráfordítások26232825
15.2. Személyi jellegû ráfordítások80838148
16.3. Értékcsökkenési leírás590    236
17.4. Egyéb ráfordítások330283
18.5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai7783
19.6. Rendkívüli ráfordítások
20.E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
21.1. Anyagjellegû ráfordítások
22.2. Személyi jellegû ráfordítások
23.3. Értékcsökkenési leírás
24.4. Egyéb ráfordítások
25.5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
26.6. Rendkívüli ráfordítások
27.F. Összes ráfordítás (D+E)1170311575
28.G. Adózás elõtti vállalkozási eredmény (B+E)
29.H. Adófizetési kötelezettség
30.I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
31.J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)-89-565

I. Tartalmi beszámoló

Az Egyesület a látássérültek segítését közhasznú tevékenység formájában végzi. A közreműködők tevékenységüket többségükben önkéntes munkában végezték. Az Egyesület négy dolgozót foglalkoztat. Az Elnök tevékenységét megbízási jogviszony keretében végzi. Közhasznú tevékenységéből adódóan bevételei 11010 e Ft-ban, közhasznú kiadásai 11 575 e Ft-ban realizálódtak. A 2011. évi mérleg szerinti tárgyévi eredmény -565 e Ft. A MVGyOSz 2011. évi támogatásának IV. negyedévi utalása, csak 2012. I. negyedévében realizálódott, ezért saját erőből kellett a felmerülő költségeket megelőlegeznünk, ami a negatív eredményt hozta.A szervezet a mérlegfordulónapon 4516 e Ft eszközzel rendelkezett melyből 3697 e Ft forgó-pénzeszköz és 819 e Ft tárgyi eszköz volt. Nincs tartósan lekötött pénzeszköze.A szervezet a mérlegfordulónapon kötelezettséget nem tartott nyilván.
A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására.
A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményes volt.

II. Támogatások részletezése forrásonként

SorszámMegnevezése Ft
1Központi költségvetési szervtõl (SZMM FOG-FOF)4334
2Elkülönített állami pénzalaptól (NCA)310
3Helyi önkormányzat és szervei (Város és Megye)175
4Munkaügyi Központ Rehabilitációs Béralapból4077
5Települési önkormányzatok társulásától
6MVGYOSZ infrastruktúra 63
7Magánszemélyektõl 32
8Egyéni vállalkozóktól
9Jogi személyiségû gazdasági társaságtól 74
10Jogi személyiségei nem rendelkezõ szervezettõl 75
11Közhasznú szervezettõl (MVGYOSz továbbadott SZJA 1 %)379
12Közhasznúként be nem sorolt szervezettõl
13APEH 1% SZJA223

III. Cél szerinti juttatások

SorszámMegnevezése Ft
1
2
3
4
5

IV. Tagdíj

SorszámMegnevezése Ft
1Magánszemélyektõl 2010 évi2
2Magánszemélyektõl 2011 évi 361
3Magánszemélyektõl 2012 évi 500
Összesen863

V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése

(tárgyévi összes ráfordítás)

SorszámMegnevezése Ft
1Anyagköltség:
- Fenntartási anyagok676
- Rendezvények353
- Munkaruha43
2Igénybevett szolgáltatások:
- Közüzemi díjak192
- Karbantartási díj29
- Hirdetési díj333
- Utazási költségek177
- Posta és telefondíj, internet, honlap227
- Könyvelési díj660
3Személyi jellegû ráfordítások:
- Bérköltség6131
- Személyi jellegû költségek342
- Bérjárulékok1674
4Egyéb ráfordítások:
- Bankköltség83
- Biztosítási díj25
- Egyéb (tagdíj MVGYOSZ-nak.)19
- Képzési költség102
- Különféle egyéb költségek187
5Értékcsökkenés:236
6Segédeszköz vásárlás támogatás86
Összesen:11575

VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

1Választott tisztségviselõk díjazása930
Összesen:930

TÁJÉKOZTATÓ

e Fte Fte Ft
A tétel megnevezéseElõzõ évElõzõ év(ek) módTárgyév
abcde
01.A.  Személyi jellegû ráfordítások80839597
02.1.  Bérköltség60466131
03.     ebbõl - megbízási díjak120520
04.     ebbõl tiszteletdíjak1200930
05.2.  Személyi jellegû egyéb kifizetések425342
06.3.  Bérjárulékok16121674
07.B.  A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
08.ebbõl - kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

P. H.     Kelt. Szolnok, 2012. március 12.                      Pesti Zoltánné
elnök

Előző oldal

Főoldal

Tetszett a bejegyzés? Ossza meg másokkal is!