2009

Adószám: 18838714-1-16

ÉVES ZÁRÓMÉRLEG

Időszaka:   2009. január 01. – 2009. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-számA tétel megnevezéseElõzõ évElõzõ év(ek) mód.Tárgyév
1A. Összes közhasznú tevékenység bevétele1128811251
21. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás99629931
3a) alapítótól39443811
4b) központi költségvetéstõl53785741
5c) helyi önkormányzattól297250
6d) egyéb343129
72. Pályázati úton elnyert támogatás
83. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel347304
94. Tagdíjból származó bevétel886860
105. Egyéb bevétel93156
11B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12C. Összes bevétel (A+B)1128811251
13D. Közhasznú tevékenység ráfordításai1051611398
141. Anyagjellegû ráfordítások23712698
152. Személyi jellegû ráfordítások75678086
163. Értékcsökkenési leírás330405
174. Egyéb ráfordítások163122
185. Pénzügyi mûveletek ráfordításai8587
196. Rendkívüli ráfordítások
20E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
211. Anyagjellegû ráfordítások
222. Személyi jellegû ráfordítások
233. Értékcsökkenési leírás
244. Egyéb ráfordítások
255. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
266. Rendkívüli ráfordítások
27V. Összes ráfordítás (D+E)1051611398
28G. Adózás elõtti vállalkozási eredmény (B+E)
29H. Adófizetési kötelezettség
30I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
31J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)772-147

I. Tartalmi beszámoló

A látássérültek segítése közhasznú tevékenységben közreműködők tevékenységüket többségükben társadalmi munkában végezték. Négy dolgozó és egy tagi jogviszonyban. Közhasznú tevékenysége során 0 e Ft. vállalkozási bevétel, 0 e Ft. vállalkozási kiadás, 11251 e Ft. közhasznú bevétel, 11398 e Ft. közhasznú kiadás került elszámolásra, melyből fakadóan -147 e Ft. vagyonváltozás történt.

A szervezet a mérlegfordulónapon 5128 e Ft eszközzel rendelkezett melyből 4332 e Ft forgó-pénzeszköz volt.

Nincs tartósan lekötött pénzeszköze, 569 e Ft tárgyi eszközzel rendelkezik.

A szervezet a mérlegfordulónapon csupán 0 e Ft kötelezettséget tartott nyilván.

A pályázati pénzekből még nem számolt el a szervezet 750 e Ft-tal 2009-ben.

Ez az összeg 2010-ben kerül felhasználásra és elszámolásra.

A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására.

A szervezetnek 158 e Ft követelése volt a fordulónapon.

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt.

NCA-EA-09-0273 pályázati támogatásból 187.751.- Ft T-egyenleggel zárt.

II. Támogatások részletezése forrásonként

SorszámMegnevezésE Ft
1Központi költségvetési szervtõl4199
2Elkülönített állami pénzalaptól1050
3Helyi önkormányzat és szervei250
4Kisebbségi települési önkormányzat és szervei
5Települési önkormányzatok társulásától
6Külföldi támogatás
7Magánszemélyektõl
8Egyéni vállalkozóktól
9Jogi személyiségû gazdasági társaságtól44
10Jogi személyiségei nem rendelkezõ szervezettõl
11Közhasznú szervezettõl3896
12Közhasznúként be nem sorolt szervezettõl
13APEH 1%SZJA492

III. Cél szerinti juttatások

SorszámMegnevezéseFt
1Sérültek támogatása122
2
3
4
Összesen:122

IV. Tagdíj

SorszámMegnevezéseFt
1Magánszemélyektõl860
2
3
4
Összesen:860

V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése
(tárgyévi összes ráfordítás)

Sor-számMegnevezéseFt
1Anyagköltség:
    Közüzemi díjak235
    Fenntartási anyagok213
    Rendezvények553
    Egyéb (tagdíj MVGyOSz-nak)16
2Igénybevett szolgáltatások:
    Karbantartásidíj8
    Szállítás, rakodás költségei16
    Hirdetési díj11
    Utazási költségek143
    Posta és telefondíj316
    Könyvelési díj597
    Képzési költség415
    Egyéb anyagjellegû szolgáltatás84
3Személyi jellegû ráfordítások:
    Bérköltség5910
    Személyi jellegû költségek340
    Bérjárulékok1836
4Egyéb ráfordítások:
    Bankköltség87
    Biztosítási díj46
    Költségként élsz. Adók44
    Ker. különbség1
5Értékcsökkenés:405
6Adott támogatás sérült magánsz.-nek:122
Összesen:11398

VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

SorszámMegnevezéseFt
1Választott tisztségviselõk díjazása1176
Összesen:1176

TÁJÉKOZTATÓ

adatok E Ft-ban

SorszámA tétel megnevezéseElõzõ évElõzõ év mód.Tárgyév
01.A. Személyi jellegû ráfordítások75678086
02.1. Bérköltség55335910
03.ebbõl - megbízási dijak109109
04.ebbõl - tiszteletdíjak10261176
05.2. Személyi jellegû egyéb kifizetések207340
06.3. Bérjárulékok18271836
07.B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)160122

P. H.

Kelt. Szolnok, 2010. március 22.           dr. Baranyi Imréné
                                                                              elnök

Előző oldal

Főoldal

Tetszett a bejegyzés? Ossza meg másokkal is!