Elnökségi – 2015

1/2015 (II.27.) elnökségi határozat:

A munkatervet – mely a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi – a módosításokkal az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

2/2015. (II. 27.) elnökségi határozat:

Az elnökség a költségvetést egyhangúlag elfogadta, a költségvetés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

3/2015. (II. 27.) elnökségi határozat:

Az elnökség a közgyűlést előkészíti és a soron következő elnökségi ülésre az alapszabály-módosításokat jóváhagyásra előterjeszti.

Felelősök: az alapszabály előkészítése tekintetében dr. Simon Gergely és Pesti Zoltánné, a kapcsolódó kérdésekben dr. Simon Gergely és Pesti Zoltánné, a közgyűlés technikai előkészítése tekintetében Pintér Márta. Határidő: azonnal.

A végrehajtásban közreműködnek az egyesület tisztségviselői és munkatársai az elnök utasításai szerint.

Az alapszabály értelmében a közgyűlési meghívót a közgyűlés előtt legkésőbb tizenöt nappal ki kell küldeni. Felelős: az elnök.

Az előkészített és az elnökség által március 20-ai elnökségi ülésen jóváhagyott anyagokat azon tagoknak, akik igénylik, e-mailben, továbbá az egyesület honlapján, a többieknek az irodában való megtekintés céljából haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátani. Felelős: az elnök.

A határozatot az elnökség öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag hozta meg.

4/2015. (II. 27.) elnökségi határozat:

Az elnökség áttekintette a tagdíjhátralékosok listáját. Felkéri az elnököt, hogy intézkedjen, hogy a hátralékosok az alapszabály szerint legyenek felszólítva, azzal, hogy 2015.03.31-ig kapnak haladékot a befizetésre. Ezt követően a következő (május 15-ei) elnökségi ülésen azoknak a törléséről kell rendelkezni, akik még addig sem fizettek.

Felelős: az elnök.

5/2015. (III. 20.) elnökségi határozat:

Az elnökség a közhasznúsági mellékletet és a szakmai beszámolót öt igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon arról, hogy a szakmai beszámolóba a jogsegélyszolgálattal kapcsolatos adatok kerüljenek be. A beszámolót a módosított formában a közhasznúsági melléklettel együtt kell a közgyűlés elé terjeszteni.

Határidő: azonnal, végrehajtásért felelős: elnök.

6/2015. (III. 20.) elnökségi határozat:

az elnökség az alapszabály 1/2015. és 2/2015. számú módosításának tervezetét öt igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és felkéri az elnököt, hogy az alapszabály-módosítás tervezeteit terjessze a közgyűlés elé és biztosítsa az érdeklődők számára a közgyűlésig – és azt követően is – az iratbetekintési jogot.

Határidő: azonnal, felelős: elnök, végrehajtásban közreműködnek: az iroda munkatársai.

7/2015. (III. 20.) elnökségi határozat:

Az elnökség öt igen szavazattal egyhangúlag úgy határozott, hogy a Hild Viktor utcában lévő irodahelyiség hivatalos átadásának időpontja április 17-e.

Felelős: az elnök, végrehajtásban közreműködnek: az egyesület munkatársai, határidő: azonnal.

8/2015. (III. 20.) elnökségi határozat:

Az elnökség úgy határoz, hogy az elnök által tagi kölcsönként nyújtott kétszer ötvenezer Forint, azaz százezer Forint tekintetében kerüljön a szerződés írásban megerősítésre. A szerződés-tervezet úgy módosuljon, hogy az elnök részére a tagi kölcsönt akkor lehet visszafizetni, ha
a) megérkezik a támogatás, és
b) a köztartozásokat maradéktalanul kiegyenlítette az egyesület, és
c) a kölcsön visszafizetésére van fedezet.
A szerződés mellékletét képezzék azok a bankkivonat-másolatok is, amelyek igazolják, hogy az elnök a tagi kölcsönt átutalta. Az egyesület részéről a szerződést Hulimai János írja alá, a kölcsönadó (hitelező) pedig maga Pesti Zoltánné. A tagi kölcsönt legkésőbb 2015. december 31-éig vissza kell fizetni a hitelező (kölcsönadó) részére.

9/2015. (III. 26.) elnökségi határozat:

Az elnökség úgy határoz, hogy a bankszámla felett rendelkezni Pesti Zoltánné és Hulimai János alelnök jogosult. Az elnök köteles a változásokat bejelenteni.

Végrehajtásra felelős: az elnök, határidő: azonnal.

10/2015. (III. 26.) elnökségi határozat:

Az elnökség egyhangúlag, 3 igen szavazattal úgy határozott, hogy Kiss Györgyné könyvelőt bízza meg, és megszünteti a szerződést a korábbi könyvelő céggel. A könyvelő feladata, hogy az egész 2015. évet januártól újrakönyveltessük, hogy egységes legyen a könyvelés.

Felelős: elnök, végrehajtásban közreműködnek: az egyesület munkatársai, határidő: azonnal.

11 /2015. (III. 26.) elnökségi határozat:

Az elnökség a Magyar Telefonkönyv Társaság nevű céggel nem hosszabbítja meg a szerződést. Felkéri az elnökség az elnököt, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: azonnal, végrehajtásban közreműködnek: az egyesület munkatársai, felelős: az elnök.

12/2015. (V. 15.) elnökségi határozat:

az elnökség a Fényforrás Alapítvány beszámolóját egyhangúlag elfogadta azzal, hogy az alapítvány pontosítsa a felügyelőbizottságra vonatkozó részeket a jegyzőkönyvben foglaltak szerint.

13/2015. (V. 15.) elnökségi határozat:

Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a jegyzőkönyv mellékletét képező lista alapján az abban szereplő 19 tagdíjhátralékos tagot az elnök a taglistából törölje és tegye meg az ezzel kapcsolatos intézkedéseket az alapszabály szerint.
Elfogadta 3 fő, ellenezte 0 fő, tartózkodott 0 fő.

14/2015. (V. 15.) elnökségi határozat:

az elnökség az MVGYOSZ-tól kapott szja 1% összegét (219 190 Ft) az alábbiak szerint használja fel: 25 %-át működési költségre, 75 %-át segédeszköz vásárlásra fordítja. Amennyiben az összeg nem kerülne teljes egészében felhasználásra, úgy azt tartalékolni kell a 2016-os évre.
Az egyesület saját jogán szerzett szja 1% felajánlást szintén úgy használja fel, hogy 25 %-át működésre, 75 %-át segédeszköz-vásárlásra fordítja. Amennyiben az összeg nem kerülne teljes egészében felhasználásra, úgy azt tartalékolni kell a 2016-os évre.
Az elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.

15/2015. (VI. 10.) elnökségi határozat:

az elnökség az egyesület alapszabály módosítását egyhangúlag elfogadta, és javasolja változatlan formában a közgyűlés elé terjeszteni.

16/2015. (VI. 23.) számú elnökségi határozat:

A Fényforrás Alapítvány alapító okirata módosításáról.

Az elnökség elrendeli, hogy a Szolnoki Törvényszék végzését támadó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség fellebbezésére a Törvényszék által biztosított határidőn belül terjesszen elő az egyesület észrevételt, módosítsa az alapító okiratot az ügyészség fellebbezésében foglaltaknak megfelelően, és az elnök és az eljáró jogtanácsos járjanak el annak érdekében, hogy az alapítvány alapító okirata módosításával kapcsolatosan a jogerős határozat minél hamarabb napvilágot lásson.

17/2015. (VII. 30.) elnökségi határozat:

Az elnökség úgy határoz, hogy a kidolgozott alapszabály-módosítást a közgyűlés elé terjeszti és elfogadásra javasolja. Az elnökség 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot egyhangúlag elfogadta.

Végrehajtásért felelős: az elnök, határidő: azonnal.

A határozat melléklete a módosított alapszabály a hozzá kapcsolódó iratokkal együtt, mely az egyesület irattárában megtalálható.

18/2015. (VII. 30.) elnökségi határozat:

Az elnökség az alábbi határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé:

A közgyűlés adjon az elnökségnek felhatalmazást, hogy az NRSZH-nál, szükség esetén a Törvényszéken és Főügyészségen járjon el annak érdekében, hogy a telephely akkreditáció időben megtörténjen, és az NRSZH támogatás visszafizetésére való kötelezést elkerülje. Ha nem sikerül ezt a helyzetet elkerülni az elnökség legyen köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni, a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Az elnökség 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot egyhangúlag elfogadta.

19/2015. (VII. 30.) elnökségi határozat:

Az elnökség 20.000,- Ft összeggel hozzájárul a Vakok és Gyengénlátók Jászapáti klubja huszonötödik éves évfordulójának megünnepléséhez. A határozatot az elnökség egyhangúlag támogatta.

20/2015. (III. 26.) elnökségi határozat:

A Szerencsejáték Zrt. támogatását az iroda berendezésére és a hangstúdió ajtajának szigetelésére fordítsuk. A határozatot az elnökség egyhangúlag támogatta.

21/2015. (XII. 12.) elnökségi határozat:

Az elnökség ezt követően meghozta a következő határozatot.

A elnökség felkéri az elnököt és az alelnököt, hogy tárgyaljanak a vízművel és alkudják le a kvótát olyan mértékűre, amilyenre lehet. Ha a 2011-es összeg kisebb, akkor ragaszkodjanak ehhez. Az elnökség felkéri Dr. Simon Gergelyt és Pesti Zoltánnét, hogy az egyeztetés megalapozására írjanak levelet.

A vízművel történő megegyezést követően az elnökség gondoskodjon a kvóta kifizetéséről.

Határidő: haladéktalanul.

A határozatot ellenezte Hulimai János, egyetértett vele Dr. Simon Gergely és Pesti Zoltánné.

22/2015. (XII. 12.) elnökségi határozat:

Az elnökség úgy határoz 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, hogy a Szerencsejáték Zrt-től kapott összegből megmaradt 360.000,- Ft-ot számítógép és konyhai eszközök (pl. hűtő, villanyrezsó és egyéb konyhai segédeszközök) megvásárlására fordítja. Határidő: dec. 31., felelős elnök.

Előző oldal

Főoldal

Tetszett a bejegyzés? Ossza meg másokkal is!