2015

1/2015. (III. 26.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés a felügyelőbizottság jelentését – amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi – 43 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

2/2015. (III. 26.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés a szakmai beszámolót – amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi – 43 igen szavazattal egyhangúlag, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

3/2015. (III. 26.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés a pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági mellékletet – amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi – 44 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

4/2015. (III. 26.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés 44 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta a 2016. évi tagdíj 2300 Ft-os összegben való meghatározását.

5/2015. (III. 26.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés 43 igen szavazattal elfogadta az alapszabály 1/2015. számú módosítását.

6/2015. (III. 26.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés az alapszabály 2/2015. számú módosítását 42 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

7/2015. (III. 26.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangúlag, 42 szavazattal Pesti Zoltánnét az egyesület elnökének újból megválasztotta.

8/2015. (III. 26.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangúlag, 42 szavazattal Hulimai Jánost alelnökké megválasztotta.

9/2015. (III. 26.) közgyűlési határozat:

dr. Simon Gergely 41 igen szavazattal az elnökség tagja. A közgyűlés 35 igen szavazattal Pintér Mártát póttaggá, 24 igen szavazattal Palásti Lászlót póttaggá választotta.

10/2015. (VI. 10.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés az alapszabály-módosítást 39 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.
Felkéri az elnököt, hogy az alapszabály-módosítást és a módosításaival egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt, valamint a bíróság részére küldendő kapcsolódó dokumentumokat (változásbejegyzési nyomtatvány stb.) a bíróság részére határidőn belül nyújtsa be.
Felelős: Pesti Zoltánné elnök. A végrehajtásban közreműködnek: az egyesület munkatársai.

11/2015. (VII. 30.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés az alapszabály-módosítást 39 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. Felkéri az elnököt, hogy az alapszabály-módosítást és a módosításaival egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt, valamint a bíróság részére küldendő kapcsolódó dokumentumokat (változásbejegyzési nyomtatvány stb.) a bíróság részére határidőn belül nyújtsa be.
Felelős: Pesti Zoltánné elnök. A végrehajtásban közreműködnek: az egyesület munkatársai.
A határozat melléklete a módosított alapszabály a hozzá kapcsolódó iratokkal és adatlappal együtt.

12/2015. (VII. 30.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés 39 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag felhatalmazza az elnökséget, hogy az NRSZH-nál, szükség esetén a Törvényszéken és Főügyészségen járjon el annak érdekében, hogy a telephely akkreditáció időben megtörténjen, és az NRSZH támogatás visszafizetésére való kötelezést elkerülje. Ha nem sikerül ezt a helyzetet elkerülni az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni, a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
Határidő: azonnal. Felelős: az elnökség. Végrehajtásban közreműködnek: az egyesület munkatársai.

Előző oldal

Főoldal

Tetszett a bejegyzés? Ossza meg másokkal is!