Elnökségi – 2016

1/2016 (II.19.) elnökségi határozat:

A munkatervet – mely a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi – a módosításokkal az elnökség 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

2/2016. (II. 19.) elnökségi határozat:

Az elnökség a költségvetést egyhangúlag elfogadta, a költségvetés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

3/2016. (II. 19.) elnökségi határozat:

Az elnökség áttekintette a tagdíjhátralékosok listáját. Felkéri az elnököt, hogy intézkedjen, hogy a hátralékosok az alapszabály szerint legyenek felszólítva, azzal, hogy 2015.03.31-ig kapnak haladékot a befizetésre. Ezt követően a következő (május 15-ei) elnökségi ülésen azoknak a törléséről kell rendelkezni, akik még addig sem fizettek.

Felelős: az elnök.

4/2016. (III. 23.) elnökségi határozat:

Az elnökség a szakmai beszámolót három igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

Határidő: azonnal, végrehajtásért felelős: elnök.

5/2016. (III. 23.) elnökségi határozat:

Az elnökség a közhasznúsági mellékleteket három igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

Határidő: azonnal, végrehajtásért felelős: elnök.

6/2016. (III. 23.) elnökségi határozat: az elnökség úgy határoz, hogy az említett személyeket, az elnök kérdezze meg, illetve nyilatkozzanak amennyiben vállalnak tisztséget. Az Alapítvány zavartalan működésének biztosítása érdekében 2016. 04. 29-ig az elnök nevezze meg a kuratórium leendő tisztségviselőit, majd hívjon össze elnökségi ülést, a kuratórium tisztségviselőinek elfogadása érdekében.

Felelős: Pesti Zoltánné, elnök, határidő: 2016. 04. 29.

7/2016. (IV. 28.) elnökségi határozat:

az elnökség az egyesület által alapított Fényforrás Alapítvány kuratóriumi tagjainak: Furcsa Józsefné elnököt és Erősné Szalai Gyöngyi, valamint Dr. Molnár Beáta tagokat kérte fel, akik a tisztséget elvállalták és ezt elfogadó nyilatkozataikkal is megerősítették.

Az elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.

8/2016. (IV. 28.) elnökségi határozat:

az elnökség a változás bejegyzés mielőbbi benyújtásáról határoz, a Fényforrás Alapítvány folyamatos működésének biztosítása érdekében és a NEA működési pályázat mielőbbi lehívhatósága okán.

Felelős: Pesti Zoltánné elnök

Határidő: 2016-05-02.

9/2016. (V. 20.) elnökségi határozat:

Az elnökség 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a Fényforrás Alapítvány közhasznúsági mellékletét és szakmai beszámolóját elfogadta.

10/2016. (V. 20.) elnökségi határozat:

Az elnökség elrendeli a határozat mellékletét képező névsor szerinti tagok törlését. Határidő: az alapszabály szerint. Felelős: elnök, végrehajtásban közreműködnek az egyesület munkatársai.

11/2016. (V. 20.) elnökségi határozat:

Az elnökség úgy határoz, hogy a személyi jövedelemadóból befolyt saját összeget, valamint a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségétől leutalt szja 1%-ból rendelkezésre álló összeget úgy használja fel, hogy annak 25 %-át működési költségekre, a fennmaradó 75 %-át pedig alapcél szerinti és közhasznú tevékenységeire fordítja. Ha az összegek nem kerülnének felhasználásra abból tartalékot kell képezni.

Felelős: Elnök, végrehajtásban közreműködnek az egyesület munkatársai, határidő: folyamatos.

12/2016. (V. 20.) elnökségi határozat:

Az alapszabály módosításának előkészítéséről

Az elnökség úgy határoz, hogy 2016. június 25-re az egészségnapi rendezvény előtt közgyűlést hív össze. A közgyűlés napirendi pontja az alapszabály módosítása.

Az alapszabály módosítását úgy kell előkészíteni, hogy a Braille és sík nyomtatási tevékenység, továbbá a hangstúdió üzemeltetése, Braille, öregbetűs és hangos kiadványok készítése, mint alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység kerüljön bele az alapszabályba.

Az alapszabály-módosítás előkészítéséért felelős: Dr. Simon Gergely és Pesti Zoltánné. Határidő: 2016. június 25.

13/2016. (VI. 25.) elnökségi határozat:

Az egyesület alapszabály-módosításának jóváhagyásáról és a közgyűlés elé terjesztéséről

Az elnökség a határozat mellékletét képező alapszabály-módosítást elkészítette, azt jóváhagyja, és a közgyűlés elé terjeszti.

Felelős: Pesti Zoltánné elnök, Dr. Simon Gergely és Hulimai János elnökségi tagok, határidő: azonnal, a végrehajtásban közreműködnek: az egyesület munkatársai.

14/2016. (IX. 19.) elnökségi határozat:

Az elnökség megállapítja, hogy Urbán László egyesületi tag kifogása nem alapos, az egyesület tájékoztatója nem tartalmazott olyan felhívást, javaslatot, amely az egyesület vonatkozásában felveti a politikai tevékenység végzését vagy annak keretében a politikai befolyásolást. Ezért Urbán László tag kifogását elutasítja.
Indokolás: Az egyesület 2016. augusztus 25-én tájékoztatót küldött ki a tagjainak a hírlevelében arra vonatkozóan, hogy a 2016. október 2-i népszavazással kapcsolatban kitől és milyen feltételekkel kérhetnek a látássérültek segítséget.

15/2016. (IX. 19.) elnökségi határozat:

Az elnökség úgy határoz, hogy a soron következő Fények Vakondja pályázatot 2017. elején, az évben tartandó első elnökségi ülésen írja ki. A pályázati kiírás közzététele: az elnökségi ülést követő öt napon belül történik, a pályázatok benyújtási határideje 2017. február 28, az elbírálási határidő: 2017. március 31, a pályázathoz fűződő rendezvény lebonyolításának időpontja: a költészet napja körüli, egyelőre pontosan meg nem határozott időpontban.
A pályázat témája: a 2017 évi első elnökségi ülésen kerül meghatározásra.
Felelős: Pesti Zoltánné elnök, a végrehajtásban közreműködnek az elnökség tagjai és az egyesület munkatársai.

Előző oldal

Főoldal

Tetszett a bejegyzés? Ossza meg másokkal is!