Elnökségi – 2013

1/2013. (I. 25.) elnökségi határozat:
1/Az elnökség felkéri a jelölõbizottságot, hogy üljön össze, válassza meg vezetõjét, alakítsa ki ügyrendjét, és készítsen tervet, kérdezzék meg a küldötti tisztségre is azokat, akiket még nem kérdeztek, továbbá kérdezzék az új jelölteket is meg a tisztségekrõl, hogy ki vállalja el azt.
Felelõs: a jelölõbizottság tagjai, határidõ: folyamatosan, a következõ elnökségi ülésig (2013. március 8.)

2/2013. (I. 25.) elnökségi határozat:
az elnökség az elnökség 2013. évi munkatervét egyhangúlag elfogadja, és azt a jegyzõkönyv 1. számú mellékleteként, annak elválaszthatatlan részeként csatolja.

3/2013. (I. 25.) elnökségi határozat:
Az elnökség a költségvetés tervezetét egyhangúlag elfogadja. Felhatalmazza az elnököt, hogy tegyen meg mindent a támogatók megszerzése érdekében, továbbá ha szükséges, munkáltatói és egyéb jogkörében tegye meg a szükséges megszorításokat.

4/2013. (I. 25.) elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy felhatalmazza az elnököt, hogy a 2013. március 8-ai elnökségi ülésre készítse elõ az együttmûködési megállapodásokat, véglegesítse azokat, amelyek biztosak, és készítsen javaslatot, melyet a taggyûlés elé terjeszt az elnökség.

5/2013. (I. 25.) elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy az egyesület alapszabályában foglaltaknak megfelelően, a 2011-től tagdíjat be nem fizető személyeket törli tagjai sorából azzal a kikötéssel, hogy a 2013. március 20-án tartandó taggyűlésen még lehetőséget biztosít

6/2013. (III. 14.) elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag elfogadja és a közgyűlés elé terjeszti az új alapszabály módosítását annak indokolásával és előterjesztésével együtt.
Felelősök: dr. Simon Gergely és Pesti Zoltánné.

7/2013. (III. 14.) elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy azt fogja javasolni a taggyűlésnek, hogy az idén ne legyen tagdíjemelés.

8/2012. (III. 14.) elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag jóváhagyja a közhasznúsági mellékletet és azt a taggyűlés elé terjeszti elfogadásra.

9/2013. (III. 14.) elnökségi határozat:
Az elnökség három igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az egyesület forrásteremtési, támogatói programját.

10/2013. (III. 14.) elnökségi határozat:
Az elnökség felhatalmazza dr. Simon Gergelyt, hogy nézze meg a bíróság végzését, és döntse el, teljesíthető-e az abban foglalt hiánypótlás. Ha igen, teljesítse az egyesület, ha nem, akkor március 20-án a taggyűlés után tartsanak rendkívüli elnökségi ülést és azon határozzanak a további tennivalókról, hogy hogyan viszik tovább az ügyet.

11/2013. (III. 20.) elnökségi határozat:
az elnökség úgy határoz, hogy elkülönít maximum 50.000,- Ft-ot arra, hogy ügyvédet bízzon meg arra, hogy fellebbezzük meg a Szolnoki Törvényszék határozatát a Debreceni Ítélőtáblánál. Ha a rendelkezésre álló 50.000,- Ft-os keret nem elegendő és az elnök nem talál ügyvédet, maximum 100.000,- Ft-ig menően az elnök jogosult további ügyvédet keresni. Ha ilyen összegig sem talál, akkor újabb elnökségi ülést kell tartani.
Határidő a fellebbezés előterjesztésére: 2013. március 28. Felelős: Pesti Zoltánné elnök.

12/2013. (V. 17.) elnökségi határozat:
az elnökség egyhangúlag, öt igen szavazattal a Fényforrás Alapítvány közhasznúsági mellékletét és szakmai beszámolóját jóváhagyja és felkéri az alapítványt a beszámoló letétbe helyezésére.

13/2013. (V. 17.) elnökségi határozat:
az elnökség egyhangúlag, öt igen szavazattal elfogadja a 2011. évben keletkezett, 2012-ben felhasznált szja 1 % módosítását úgy, hogy a 223191 Forint SZJA felajánlás ötven százalékát működési költségre, ötven százalékát cél szerinti tevékenységre fordította.

14/2013. (V. 17.) elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy még gyűjti az ötleteket, és egy munkaterven kívüli elnökségi ülésen határoz a „Fények vakondja 3” irodalmi pályázat végleges kiírásáról.

15/2013. (V. 17.) elnökségi határozat:
Az elnökség 20.000,- Ft összeggel hozzájárul a Segítő Kezek Klubja huszonötödik éves évfordulójának megünnepléséhez. A határozatot az elnökség egyhangúlag támogatta.

16/2013. (V.17.) elnökségi határozat:
Az egyesület elnöksége Markót Béláné Évát 25 éves munkássága elismeréseként Braille-emlékéremre terjeszti fel. A határozatot az elnökség egyhangúlag támogatta.

17/2013. (VIII. 12.) elnökségi határozat:
Az elnökség a „Fények vakondja 3” irodalmi pályázatot 2013. augusztus 19-én írja ki, témája: fontos, sorsfordító családi esemény leírása, lehetőleg ironikus, humoros stílusban.

18/2013. (X. 04.) határozat:
Az elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy újragondolva a kialakult helyzetet, a “Fényforrás” Alapítvány alapító okiratát csak módosítják. Pesti Zoltánné elnök és Dr. Simon Gergely elnökségi tag felelős az okirat módosítás elkészítéséért, a soros elnökségi ülésig.

19/2013. (X. 04.) határozat:
A mindenkori alelnök az elnök fölött a munkáltatói jogokkal rendelkezik, amennyiben az elnök az egyesület munkavállalójaként szerepel.

20/2013. (X. 04.) határozat:
Az elnökség úgy határozott, hogy a fehér bot napi rendezvényen maximum 50000Ft értékű ajándékkal megköszöni Markót Béláné 25 éves munkáját.

21/2013. (X. 04.) határozat:
Az elnökség úgy határozott, hogy a stratégia kapcsán a részletes terv megismerése, átolvasása után, a következő elnökségi ülésen szavaz és hoz határozatot.

22/2013. (X. 04.) határozat:
Az elnökség egyhangúan úgy határozott, hogy a “Fények vakondja 3” irodalmi pályázat nyertese 15000, a második helyezett 10000, a harmadik helyezett pedig 5000 forint díjazásban részesüljön.

23/2013. (X. 04.) határozat:
Az elnökség úgy határozott, hogy igényfelmérést végez a tagság körében, majd a soron következő elnökségi ülésen ennek alapján dönt az MVGYOSZ által egyesületünknek adományozott lázmérők sorsáról.

24/2013. (X. 04.) határozat:
Az elnökség elhatározza, hogy az egyesület lehetőségeihez mérten, segíti az MTT-t abban, hogy honlapjukat akadálymentessé tegyék.

25/2013. (X. 04.) határozat:
Az elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy az egyesület elfogadja Nagy Katalin hagyatékával kapcsolatban Magda Fusilo örökösnek az ajánlatát.

26/2013. (X. 04.) határozat:
Az elnökség úgy határozott, hogy Rédai József zongoraművészt ingyenes koncertjéért az egyesület anyagi helyzetéhez mérten 15000-20000Ft értékű ajándékban részesíti.

Előző oldal

Főoldal

Tetszett a bejegyzés? Ossza meg másokkal is!