2013

1/2013. (III. 20.) tagggyűlési határozat:

A taggyűlés 54 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta az egyesület 2012. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

2/2013. (III. 20.) taggyűlési határozat:

A taggyűlés az egyesület 2012. évre vonatkozó közhasznúsági mellékletét 54 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal egyhangúlag elfogadta.

3/2013. (III. 20.) tagggyűlési határozat:

A taggyűlés a felügyelőbizottság 2012. évre vonatkozó beszámolóját 54 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal egyhangúlag elfogadta.

4/2013. (III. 20.) tagggyűlési határozat:

54 igen és 0 nem, 0 tartózkodás mellett a taggyűlés elfogadta, hogy a tagdíj 2014-ben is 2300 Ft marad.

5/2013. (III. 20.) tagggyűlési határozat:

a jegyzőkönyv 5. számú mellékletében felsorolt, már fennálló együttműködési megállapodásokat a taggyűlés 53 igen szavazattal egyhangúlag, 0 nem, 0 tartózkodás mellett megerősíti.

6/2013. (III. 20.) tagggyűlési határozat:

A taggyűlés 54 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett felhatalmazza az elnökséget arra, hogy ha az egyesület számára ez előnyös, kösse meg a jegyzőkönyv 6. számú mellékletében feltüntetett szervezetekkel az együttműködési megállapodásokat.

7/2013. (III. 20.) tagggyűlési határozat:

52 főből 51 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a taggyűlés elfogadta, hogy az egyesület képviselete során, különös tekintettel a bankszámla feletti rendelkezésre, harmadik aláíró Kromperger Lajos legyen.

8/2013. (III. 20.) tagggyűlési határozat:

A taggyűlés 52 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadja az elnökség előterjesztését az új alapszabály hiánypótlás általi módosítására és felhatalmazza az elnökséget, hogy az új alapszabályt a módosításaival egységes szerkezetbe foglalva nyújtsa be a bíróságra, felhatalmazza az elnököt arra, hogy az eljárási teendőket végezze el. Az alapszabály módosítása, az előterjesztés és az egységes szerkezetű alapszabály a határozat melléklete és annak elválaszthatatlan része. A határozat, az előterjesztés, a módosító okirat és az alapszabálynak a módosításával egységes szerkezetbe foglalt változata együttesen a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.

9/2013. (III. 20. taggyűlési határozat: tisztségviselők megválasztásáról

A taggyűlés Hulimai Jánost 40 igen szavazattal alelnökké, Mendler Annamáriát 29, Vígh Antalt 40 igen szavazattal elnökségi póttaggá, Pál Renátát 35 igen szavazattal országos küldötté megválasztja. A tisztségviselők megbízatása a 2014-es rendes tisztújító taggyűlésig tart.

Előző oldal

Főoldal

Tetszett a bejegyzés? Ossza meg másokkal is!