2012

Adószám: 18838714-1-16

ÉVES ZÁRÓMÉRLEG

Időszaka 2012. január 01. – 2012. december 31.

MÉRLEG

adatok E Ft-ban

SorszámA tétel megnevezéseElõzõ évElõzõ év(ek) mód,Tárgyév
abcde
01.A. Befektetett Eszközök819532
02.I. Immateriális Javak
03.II. Tárgyi Eszközök819532
04.III. Befektetett Pénzügyi Eszközök
05.B. Forgóeszközök36972744
06.I. Készletek
07.II. Követelések19052000
08.III. Értékpapírok
09.IV. Pénzeszközök1792744
10.C. Aktív idõbeli elhatárolások
11.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN45163276
13.D. Saját tõke50812965
14.I. Induló tõke / Jegyzett tõke
15.II. Tõkeváltozás / Eredmény50964712
16.III. Lekötött tartalék
17.IV. Értékelési tartalék
18.V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl-565-1747
19.VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl
20.E. Céltartalékok
21.F. Kötelezettségek311
22.I. Hátrasorolt kötelezettségek
23.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
24.III. Rövid lejáratú kötelezettségek311
25.G. Passzív idõbeli elhatárolások
26.FORRÁSOK ÖSSZESEN45163276

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

SorszámA tétel megnevezéseElõzõ évElõzõ év(ek) mód.Tárgyév
abcde
01.A. Összes közhasznú tevékenység bevétele1101010772
02.1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás86498504
03.a) alapítótól
04.b) központi költségvetéstõl84748504
05.c) helyi önkormányzattól175
06.d) egyéb
07.2. Pályázati úton elnyert támogatás310700
08.3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel396202
09.4. Tagdíjból származó bevétel863732
10.5. Egyéb bevétel792634
11.B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12.C. Összes bevétel (A+B)1101010772
13.D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
14.1. Anyagjellegû ráfordítások28252264
15.2. Személyi jellegû ráfordítások81489687
16.3. Értékcsökkenési leírás236286
17.4. Egyéb ráfordítások283195
18.5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai8387
19.6. Rendkívüli ráfordítások
20.E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
21.1. Anyagjellegû ráfordítások
22.2. Személyi jellegû ráfordítások
23.3. Értékcsökkenési leírás
24.4. Egyéb ráfordítások
25.5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
26.6. Rendkívüli ráfordítások
27.F. Összes ráfordítás (D+E)1157512519
28.G. Adózás elõtti vállalkozási eredmény (B+E)
29.H. Adófizetési kötelezettség
30.I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
31.J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)-565-1747

I. Tartalmi beszámoló

Az Egyesület a látássérültek segítését közhasznú tevékenység formájában végzi. A közreműködők tevékenységüket többségükben önkéntes munkában végezték. Az Egyesület négy dolgozót foglalkoztat. Az Elnök tevékenységét megbízási jogviszony keretében végzi. Közhasznú tevékenységéből adódóan bevételei 10772 e Ft-ban, közhasznú kiadásai 12519 e Ft-ban realizálódtak. A 2012. évi mérleg szerinti tárgyévi eredmény -1747 e Ft.A MVGyOSz 2012. évi támogatásának utolsó részlete, valamint a Munkaügyi Központ utolsó kéthavi támogatása 2012-ben nem realizálódott, ezért saját erőből kellett a felmerülő költségeket megelőlegeznünk, valamint plusz költségeinket tartalékaink terhére tudtuk biztosítani, ami a negatív eredményt hozta.A szervezet a mérlegfordulónapon 2903 e Ft eszközzel rendelkezett melyből 2744 e Ft forgó-pénzeszköz és 159 e Ft tárgyi eszköz volt. Nincs tartósan lekötött pénzeszköze. A szervezet a mérlegfordulónapon kötelezettséget nem tartott nyilván. A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására. A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményes volt.

II. Támogatások részletezése forrásonként

SorszámMegnevezése Ft
1Központi költségvetési szervtõl (SZMM FOG-FOF)3587
2Elkülönített állami pénzalaptól (NEA)700
3Helyi önkormányzat és szervei (Megye)
4Munkaügyi Központ Rehabilitációs Béralapból4502
5Települési önkormányzatok társulásától
6MVGYOSZ infrastruktúra
7Magánszemélyektõl199
8Egyéni vállalkozóktól
9Jogi személyiségû gazdasági társaságtól185
10Jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezettõl24
11Közhasznú szervezettõl (MVGYOSz továbbadott SZJA 1 %)255
12Közhasznúként be nem sorolt szervezettõl
13APEH 1% SZJA160

III. Cél szerinti juttatások

SorszámMegnevezése Ft
1
2
3
4
5
6

IV. Tagdíj

SorszámMegnevezése Ft
1Magánszemélyektõl 2010 évi8
2Magánszemélyektõl 2011 évi17
3Magánszemélyektõl 2012 évi249
4Magánszemélyektõl 2013 évi446
5
6
7
0
9
10
11
Összesen:720

V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése

(tárgyévi összes ráfordítás)

Előző oldal

Főoldal

Tetszett a bejegyzés? Ossza meg másokkal is!