Elnökségi – 2014

1/2014. (III. 14.) elnökségi határozat:

Az elnökség 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosított munkatervet elfogadta és a jegyzőkönyv mellékleteként csatolja az egyesület irataihoz.

2/2014. (III. 14.) elnökségi határozat:

Az elnökség 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a költségvetést 2014-re a jegyzőkönyv mellékletét képező dokumentum alapján.

3/2014. (III. 14.) elnökségi határozat:

az egyesületi tagdíjat az elnökség változatlanul 2300 Ft / tag / év összegben terjeszti a taggyűlés (közgyűlés) elé elfogadásra.

4/2014. III. 14.) elnökségi határozat:

az elnökség egyhangúlag,  öt igen szavazattal elfogadja, hogy az elnök az elnöki tiszteletdíjáról lemond 2014. január 1-jére visszamenő hatállyal, és csak a szervezeti – nonprofit – menedzseri, szervezetvezetői munkaviszonya alapján vesz fel munkabért.

A határozat kapcsán elszámolásra nincs szükség, mert az elnök a tiszteletdíját már január 1-től nem vette fel. Az elnökség a határozatot a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra, mert a kérdés a taggyűlés (közgyűlés) kizárólagos hatáskörébe tartozik.

5/2014. (III. 14.) elnökségi határozat:

Az elnökség öt igen szavazattal, egyhangúlag a közhasznúsági jelentést elfogadta és a taggyűlés (közgyűlés) elé terjeszti

6/2014. (III. 14.) elnökségi határozat:

Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag az ügyintézői csoport kiegészített szabályzatát elfogadta. A szabályzat a jegyzőkönyv melléklete.

7/2014. (III. 14.) elnökségi határozat:

Az elnökség öt igen szavazattal, egyhangúlag  a választási szabályzatot elfogadta és kéri Dr. Simon Gergelyt, hogy a módosításokat a közgyűlésig vezesse át a szabályzaton. A szabályzatot a közgyűlés elé kell terjeszteni elfogadásra.

8/2014. (III. 14.) elnökségi határozat:

Az elnökség felkéri az elnököt, hogy készítse elő a hiányzó felügyelőbizottsági póttag és a jelölőbizottsági tag megválasztását. Felelős: az elnök, végrehajtás: azonnal.

9/2014. (V. 16.) elnökségi határozat:

Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Fényforrás Alapítvány 2013. évi közhasznúsági mellékletét és beszámolóját. Kötelezi az elnököt arra, hogy a közhasznúsági mellékletet és a beszámolót a hatályos jogszabályok szerint a Szolnoki Törvényszék, illetve az Országos Bírósági Hivatal részére a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően, az ott megadott formában, mellékleteivel és kapcsolódó egyéb dokumentumokkal együtt nyújtsa be. Felelős: az elnök, határidő: 2014. május 31.

10/2014. (V. 16.) elnökségi határozat:

Az elnökség a Fényforrás Alapítvány alapító okiratának módosítását 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja. Az elnökség felkéri az elnököt, hogy a módosításokat az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal együtt nyújtsa be a Szolnoki Törvényszékre változásbejegyzési eljárás során. Határidő: 2014. május 31. Végrehajtásért felelős: Pesti Zoltánné elnök.

11/2014. (V. 16.) elnökségi határozat:

Az elnökség miután eredménytelen volt a tagdíjhátralékosok felszólítása, a határozat és a jegyzőkönyv mellékletét képező felsorolás szerint 32 főt töröl a tagok névsorából. Felelős: Pesti Zoltánné elnök.

12/2014. V. 16.) elnökségi határozat:

Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy az MVGYOSZ részéről 129.000,- Ft-ot, továbbá a saját szja 1%-ból kapott 160.000,- Ft-ot segédeszközvásárlásra fordítja az egyesület. A segédeszközök felhasználása: bemutató célú, valamint rövid távú kölcsönzés ill. kipróbálás céljából. Felelős: Pesti Zoltánné elnök.

13/2014. (VIII. 08.) határozat:

Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag úgy határoz, hogy a „Fények vakondja”4 irodalmi pályázatot 2014.08.11-től 2014.09.22-ig az egyesület létrejöttének 10. évfordulója alkalmából születésnap témában hirdeti meg és teszi közzé honlapján, facebook-oldalán és minden lehetséges fórumon. A pályázat eredményét az évforduló alkalmából megrendezett ünnepségen hirdeti ki.

14/2014. (IX. 11.) elnökségi határozat:

Az elnökség egyhangúlag a jelölő- és választási bizottság beszámolóját elfogadta.

15/2014. (IX. 11.) elnökségi határozat:

Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag úgy határozott, hogy elfogadja a MiraMare Bt. (MargoCont) könyvelőiroda ajánlatát és felhatalmazza az elnököt, hogy kössön velük szerződést azzal a megkötéssel, hogy  ellenőrizzék szorosan az iroda munkáját, különös tekintettel a közhasznúsági mellékletre. Ha az iroda jól dolgozik, akkor a szerződés határozatlan időtartamban marad, ha nem, akkor készítse elő a váltást és új ajánlatkéréssel utalja az elnökség elé döntésre.

16/2014. (IX. 11.) elnökségi határozat:

Az elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a jubileumi rendezvény tekintetében az elnököt hatalmazza fel arra, hogy  tárgyaljon egy lehetséges novemberi szombati időpontról az Aba-Novák Kulturális Központtal. Továbbá felhatalmazza arra is, hogy a rendezvény időpontjától egy hónappal előbbre határozza meg az irodalmi pályázatok benyújtásának meghosszabbított határidejét. A határidő meghosszabbítását ugyanolyan módon kell közzétenni, mint a pályázati kiírást.

17/2014. (IX. 11.) elnökségi határozat:

az elnökség 3 igen szavazattal egyhangúlag úgy határozott, hogy Dr. Simon Gergellyel munkaszerződést köt jogtanácsosi munka ellátására és a jogsegélyszolgálat elindítására.

18/2014. (IX. 24.) elnökségi határozat:

Az elnökség 5 igen szavazattal, egyhangúlag elhatározza, hogy felhatalmazza az elnököt arra, hogy a biztosítóval a tárgyalásokat megkezdje, és ha kedvező ajánlatot kap, felelősségbiztosítást kössön.

Határidő: szept. 25., felelős: az elnök, végrehajtásban közreműködnek: az egyesület dolgozói az elnök utasításai szerint.

19/2014. (X. 15.) elnökségi határozat:

Az elnökség Pesti Zoltánné, Hulimai János, Palásti László és dr. Simon Gergely igen szavazatával egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása tekintetében harmadik aláírónak Pintér Mártát jelöli ki és jelenti be a bíróságon nyilvántartásba vétel céljából (tekintettel a szeptember 24-ei tisztségválasztásra).

Előző oldal

Főoldal

Tetszett a bejegyzés? Ossza meg másokkal is!