2014

1/2014. (III. 19.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés 56 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül Demes Istvánt a felügyelőbizottságba az őszi tisztújításig (szeptember 24-ig) megválasztotta.

2/2014. (III. 19.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés Kollár Lászlónét 44 igen szavazattal a jelölő- és választási bizottság tagjává választotta. Megbízatása a 2015. évi közgyűlésig tart.

3/2014. (III. 19.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés az elnökség szakmai beszámolóját egyhangúlag, *49 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a közhasznúsági mellékletet egyhangúlag, *49 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a felügyelőbizottság jelentését egyhangúlag, *49 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Felkéri az elnökséget, hogy a szakmai beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a felügyelőbizottság jelentését a szükséges kapcsolódó dokumentumokkal, kitöltött űrlapokkal együtt legkésőbb 2014. május 31-éig az Országos Bírósági Hivatal és más, kapcsolódó hatóságok részére küldje meg. Határidő: 2014. május 31. A végrehajtásért felelős: az elnök.

4/2014. (III. 19.) közgyűlési határozat:

a közgyűlés egyhangúlag, 50 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2015-ben fizetendő éves tagdíj mértékét 2300 Ft / fő / év összegben határozza meg.

5/2014. (III. 14.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangúlag, 50 igen szavazattal elfogadja, hogy az elnök az elnöki javadalmazásáról 2014. január 1-re visszamenőleges hatállyal lemond. Megállapítja, hogy tényleges bérfizetés nem történt, adóköteles jövedelem nem keletkezett.

6/2014. (III. 14.) közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangúlag, *50 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a választási szabályzatot elfogadta.

7/2014. (IX. 24.) közgyűlési határozat:

Urbán Lászlót 47 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a közgyűlés a felügyelőbizottság elnökének megválasztotta.

8/2014. (IX. 24.) közgyűlési határozat:

Palásti Tibor 47, Kálmán Józsefné 46, Varga Józsefné 42 szavazatot kapott, így a felügyelőbizottság tagjai: Palásti Tibor és Kálmán Józsefné, póttagja: Varga Józsefné.

9/2014. (IX. 24.) közgyűlési határozat:

a közgyűlés 48 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással megválasztotta elnöknek Pesti Zoltánnét.

10/2014. (IX. 24.) közgyűlési határozat:

a közgyűlés 48 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 0 nem szavazattal az egyesület alelnökévé Hulimai Jánost választotta.

11/2014. (IX. 24.) közgyűlési határozat:

A tagság szavazata alapján rendes elnökségi tag: dr. Simon Gergely 48, Pintér Márta 43 és Palásti László 41 igen szavazattal. Póttagok lettek: Lukács Ágota 36 és Pintér Erika 34 igen szavazattal.

12/2014. (IX. 24.) közgyűlési határozat:

A szavazásra jogosult jelenlévők szavazatai alapján 49 igennel Pesti Zoltánné, 48 igennel dr. Simon Gergely, 41 és 41 igen szavazattal Pintér Erika és Pintér Márta, valamint 38 igen szavazattal Páll Renáta az országos szövetségben az egyesületet képviselik küldöttként.

Előző oldal

Főoldal

Tetszett a bejegyzés? Ossza meg másokkal is!